Andia Meksi

Email: andia_meksi@yahoo.it

Modaliteti: Psikoterapi Konjitive/ Grup Analizë

Gjuha e huaj: anglisht, italisht

Andia Meksi ka përfunduar studimet Bachelor si dhe Master Profesional në Psikologji klinike në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës në 2005 dhe 2013. Aktualisht është Studente e Doktoraturës pranë Universitetit të Mjekësisë të Tiranës. Gjatë 10 viteve të fundit Andia ka marë pjesë në disa trajnime dhe kurse afatgjatë kombëtare dhe ndërkombëtare si WHO, UNODC, Colombo Plan- Drug Advisory Board dhe SWISS Tropical and Public Health Institute.
Fushat e ekspertizës së Andias janë aplikimi i metodave e-health në shëndet mendor, qasja komunitare ndaj trajtimit të shëndetit mendor, shëndeti mendor në institucionet e vuajtjes së dënimit, psikoterapia e CBT dhe Analiza e Grupit, metodat e parandalimit dhe trajtimit të varësisë nga drogat, si dhe qasja e këtyre fushave në këndvështrimin e shëndetit publik.

Andia ka bashkëpunuar më një sërë organizata lokale dhe ndërkombëtare si OBSH, UNODC, UNICEF në implementimin e disa projekteve të ndryshme në fushën e shëndetit mendor dhe varësisë nga drogat. Ajo ka marë pjesë në disa konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe ka referuar në disa prej tyre. Gjithashtu, ajo është bashkëautore e disa artikujve shkencore në vend.