Arela Çarku

Email: arela-carku@hotmail.it

Modaliteti: Grup analizë

Gjuha: Shqip/ Anglisht/ Italisht

 

Diplomuar në Psikologjike Klinike, pranë Fakultetit të Shkenca Sociale, Universiteti Tiranë aplikon këshillim psikologjik dhe psikoterapi me orientim psikoanalitik në praktikën private.

Psikoterapiste grupi nën supervizim nga programi kualifikues i Institutit të Grup Analizës, Londër (IGA) mundësuar nga “Shoqata e Analizës së Grupit në Shqipëri” / anëtare e Rrjetit Evropian të Instuticioneve të Trainimit në Analizën e Grupit.

Me eksperiencë si psikologe klinike me fëmijët në kopshte / çerdhe dhe këshillim me grupet e marzhinalizuar, aplikon këshillim individual dhe në grup për integrim social dhe mirqënie psikologjike pranë Nisma për Ndryshim Shoqëror-Arsis.

Eksperienca në projekte si Këshilluese për integrim social në tregun e punës, e kombinuar me eksperiencën mësimdhënëse pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, departamenti Psikologjisë dhe i Pedagogjisë mundëson ofrimin e ekspertizës dhe këshillim individual për orientim karriere dhe zhvillim profesional.