Erald Bekteshi

Email: Grup Analizë/ Psikoterapi Psikanalitike/Psikodinamike

Modaliteti: erald.psychotherapy@hotmail.com

Gjuha: Shqip, Anglisht, Italisht

Dr Erald Bekeshi, mjek psikiater, psikoterapist i licenuar nga Keshilli i psikoterapisteve the Mbreterise se Bashkuar.

Dr Erald Bekteshi fillimisht mbaron studiment ne mjekesi dhe specializmin si psikiater ne Qendren Spitalore Universitare ‘Nene Tereza’ ne Tirane. Ne 2000-2001 ai fiton nje burse Fulbright me UIC (Universiteti i Illinois ne Cikago) and ne 2004 mbaron nje intership me Departamentin e Psikoterapise ne Qendren Spitalore ne Viene (Austri) Meqenese psikoterapia ka qene passion i tij kryesor, Eraldi zhvendoset ne Londer dhe kompleton studiment Master ne psikoterapi me NSPC (Londer). Ne 2014-2015 fillon trajnimin me Institution e Psikanalizes se Grupit (Londer) Prej 2009 ai ka praktikuar si psikoterapist ne praktike private, prej 2009 vazhdon te jete psikoterapist i licensuar nga Keshilli Mbreteror i psikoterapisteve. Eraldi ka experience te gjere dhe ka punuar si psikoterapist me grupet ne fushen e shendetit mendor, cregullimeve te personalitetit, diagnzes se dyfishte dhe fushes se varesive nga substancat. Ai ka punuar per shume organizata ne Mbreterine e Bashkuar (MIND, DAF, RAPt) dhe ka qene udheheqes klinik dhe ka menaxhuar ne qendra private dhe departmente te varesive nga substancat. Ai ka dhene leksione ne programin e trainimit ne psikoterapi (Doktrate) dhe vazhdon te jete superizor per psikoterapiste qe trajnohen me NSPC ne Londer. Eraldi ka passion kryesor psikoterapine e grupit me drejtim psikoanalitic and ai punon me grupet bazuar ne parimet e Bion por kryesisht ne shkollen e psikoterapise se grupit te udhehequr nga konceptet e H.S. Foulkes. Ai beson ne fuqine mbajtese dhe suportin qe grupi mund ti jape individiit dhe eshte i interesuar ne explorimin se si grupet mund te kontribojne ne dhenien e qellimit te jetes ne nje bote me te pasigurte dhe qe vazhdon e ndryshoje vazhdimisht. Eraldi, me ndihmen e z. Robert Harris (qe ka qene supervizori dhe udheheqesi i tij shkencor per shume vite) dhe perkrahjen e zonjes Anxhela Gramo (psikoterapiste e çertifikuar) filluan ne Tirane ne vitin 2017, trajnimin ne psikoterapine psikoanalitike te grupit.