Tea Maneku

Email: teamaneku@gmail.com

Modaliteti: Psikanalizë/ Psikoterapi psikanalitike / Grup Analizë

Gjuha: Albanian, English, Italian, German

Tea Maneku ka mbaruar studimet bachelor në Psikologji në Universitetin e Tiranes, Fakulteti i Shkencave Sociale në 2012 – 2015. Më pas ka vazhduar studimet në Austri për Shkencë të Psikoterapisë në Universitetin Sigmund Freud, Vienë me specializim në Psikoanalizë. Ka përfunduar ciklin e parë aprovues “Propadeutikum & Fachspezifikum”, të miratuar nga Ministria e Shëndetit në Austri, dhe punon momentalisht si psikoanaliste nën supervizim. Përgjatë studimeve në Vienë ka qenë e angazhuar rregullisht në klinikën ambulatore universitare Sigmund Freud Ambulaz, dhe ka punuar si përkthyese & bashkë- terapiste në një projekt social për ofrimin e terapisë afatshkurtër me fokus në Çrregullimet Post Traumatike të Stresit tek azilkërkuesit në Austri. Momentalisht jeton edhe praktikon profesionin e saj ne Vienë.

Gjithashtu po kryen trajnimin e analizës së grupit organizuar nga IGA, Instituti i Analizës së Grupit, Londër. Interesi i saj në modalitetin e Psikoanalizës dhe kombinimi i kësaj të fundit me Shkencat Sociale e shtyjnë që edukimi i saj të mos kufizohet vetëm në kufijte e kurrikulës institucionale, por edhe në pjesemarrje aktive në organizime sociale e kulturore, të cilat informojnë dhe frymëzojnë një qasje multi-disiplinare ndaj kuptimit të kompleksitetit të psikës njerëzore dhe dinamikave socio-ekonomike.